# Name
1518 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เป็นกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
1519 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับ ปวส.